Khóa cửa vân tay SSLock M3-FACP (có bluetooth, wifi mở rộng)