Khóa cửa vân tay cửa kính SSLock G231-FACP (có bluetooth,wifi mở rộng)