Khóa cửa vân tay SSLock B7-FACP (có bluetooth, wifi mở rộng)