Khóa cửa vân tay cửa kính SSLock G3-FACP (có bluetooth, wifi mở rộng)